Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller i hvilken grad jeg samler inn og bruker personopplysninger.

Informasjonskapsler

Nettsiden benytter ikke cookies/informasjonskapsler.

Logging

På ojrasch.no benyttes det standardiserte løsninger når det gjelder logging av brukeraktivitet. Dette innebærer logging av IP-adressen til den besøkende. Informasjonen brukes til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Loggene slettes etter syv dager.

Eksternt innhold

Alt innhold på nettsidene ojrasch.no med undersider ligger på samme tjener. Det hentes ikke inn javascript, skrifttyper eller lignende fra andre steder på nettet. Tjeneren for ojrasch.no er en VM plassert hos DigitalOcean i Nederland.